Методична комісія викладачів
суспільно-гуманітарних дисциплін


Основою суттєвого покращення навчально-виховного процесу в професійно технічних навчальних закладах є добре налагоджена методична робота, особлива роль в організації і проведенні якої належить методичним комісіям.

Методична комісія це основний методичний орган, діяльність якого впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників, впровадження досягнень педагогічної науки в навчально-виховний процес.

Методична комісія викладачів суспільних дисциплін забезпечує викладання історії України, всесвітньої історії, філософії, основ правознавства, основ економічних знань та географії.Свою роботу методкомісія спрямовує на забезпечення якісного оволодіння системою спеціальних предметних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті учнів та фахової підготовки у здобутті обраної професії.

У складі комісії:
Денисюк М.М. викладач основ правознавства, вища кваліфікаційна категорія, викладач-методист, відмінник освіти України;
Король С.І. - викладач географії, вища кваліфікаційна категорія, старший викладач, відмінник освіти України;
Матевощук І.В. викладач історії, вища кваліфікаційна категорія;
Мисик В.С. викладач історії та філософії, спеціаліст;
Очолює комісію Стеценко Т.В. викладач економіки, вища кваліфікаційна категорія.Викладачі методкомісії працюють над методичною проблемою
Особистісно професійний розвиток педагога та учня. Формування в учнівської молоді норм і правил гуманістичної моралі, доброти, милосердя, чесності. , яка реалізується шляхом комплексного підходу і включає такі складові:
- ретельний аналіз власної педагогічної діяльності і пошуку закономірностей успіху в якісному вивчені предмета;
- формування в учнів здатності самостійно і творчо розвязувати поставлені завдання з урахуванням загальнолюдських цінностей;
- виховання критичного ставлення до себе і обєктивна самооцінка власних сил і можливостей як вчителя так і учня, що є запорукою гармонійного спілкування і творчого діалогу.
Члени методкомісії активні учасники обласних методичних обєднань: діляться своїм досвідом і напрацюваннями під час тематичних засідань, семінарів, які проводяться обласним навчально методичним центром професійно-технічної освіти тернопільської області.
Вимоги сьогодення стимулюють педагогів до підвищення свого професійного рівня і методичної майстерності. Викладачі прийняли участь в конкурсі методичних розробок, який проводився навчально-методичним центром.
Колектив методичної комісії постійно у пошуку нових ефективних методик навчання. Які б зацікавили учнів, навчили їх самостійно працювати і відкрили перед ними двері у доросле життя.