Методична комісія класних керівників


«Виховання - велика справа: воно вирішує долю людини.»
В. Бєлінський


До складу методичної комісії класних керівників входять:
заступник директора з навчально-виховної роботи Король С.І, викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі, працівники бібліотеки.


1


Головними проблемами, над якими працює методична комісія є:
 формування життєвих цінностей, моральної свідомості та духовних орієнтирів особистості учня;
 підготовка молодого висококваліфікованого працівника до активної творчої та соціально-значущої діяльності в сучасних умовах;
 виховання громадянина-патріота.

Процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи класного керівника, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямків діяльності учнів.

5


Основними формами виховної роботи в училищі є:
інформаційно-масові (дискусії, диспути, рольові ігри, конференції, вечори, «круглі» столи, інформаційно-просвітницькі та виховні години, усні журнали, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, акторами театру та філармонії, поетами рідного краю, лікарями, години духовного спілкування);
діяльнісно-практичні (творчі групи, екскурсії, свята, ярмарки, огляди-конкурси, олімпіади, брейн ринги, тренінги);
діалогічні (бесіда, години спілкування);
індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота);
наочні ( відвідування музеїв,виствок; виставки учнівської творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо).

3


Основні напрямки виховної роботи :
національно-патріотичне виховання;
екологічне виховання;
трудове виховання;
моральне виховання;
громадянське виховання;
художньо-естетичне виховання;
превентивне виховання;
родинно-сімейне виховання. Робота з батьками;
формування здорового способу життя;
сприяння творчому розвитку особистості учня.

2