Методична комісія викладачів фізичного виховання та допризовної підготовки юнаків


Методична комісія складається з 7 чоловік:
Тимощук М.В., Тихончук Б.В., Стефанишина О.В., Варян М.Т., Бляха Т.В., Стеценко Т.В., Сокіл І.М.

Викладачі методичної комісії працюють над проблемою:
застосування прогресивних і новітніх методів і підходів для найкращого засвоєння учнями знань, умінь, навичок та підвищення стану їх фізичного розвитку.

Головними завданнями методичної комісії є:
- активізація фізкультурно оздоровчої та спортивно масової роботи;
- розвиток фізичних здібностей учнів та подальша пропаганда спорту;
- збереження , утримання та збагачення матеріально-технічної бази училища;
- підготовка і проведення спортивно-масових заходів;
- співпраця з іншими училищами міста та обмін досвідом;
- удосконалення форм залучення учнів до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом.На засіданнях методичної комісії викладачі виступають з доповідями на актуальні теми, обговорюють методичні розробки уроків, ознайомлюються з новою методичною літературою з предметів.
Викладачами методкомісії проводяться відкриті уроки та тренування, які активно обговорюються, вносяться пропозиції і зауваження. З метою обміну досвіду ведеться взаємовідвідування уроків з предметів циклу.Спортивно-масова і оздоровча робота методичної комісії спрямована на утвердження здорового способу життя, тому викладачами проводяться цікаві спортивно-масові заходи і змагання. Кожного року в училищі традиційно проводиться: «Тиждень фізичної культури і спорту», «День здоровя», кубок Святого Миколая, День цивільної оборони, вони беруть активну участь у змаганнях серед працівників училища.

Заслугою викладачів методичної комісії є те, що училище 7 років займає призові місця в підсумковому огляді-конкурсі на кращу спортивно-масову і навчальну роботу серед професійно-технічних закладів області.Члени методичної комісії постійно працюють над підвищенням своєї педагогічної майстерності , над збагаченням матеріальної бази з предметів циклу, над ремонтом і збереженням майна в належному і придатному для застосування стані.