Методична комісія викладачів природничо-математичних дисциплін


До складу методичної комісії входить 8 викладачів:
Каплун А.В., Тихончук З.С., Боднар І.Г., Боцян О.М., Гуменяк В.І., Муринський В.М., Голуб М.В. та Бурбан М.В.Проблема, над якою працюють члени методкомісії:
Вивчення та впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних технологій, форм та методів навчання та виховання.

Мета і завдання діяльності:
 Вдосконалення якості викладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку;
 Вдосконалення змісту та структури уроків, форм і методів навчання;
 Вивчення індивідуальних особливостей учнів та застосування прийомів диференційованого навчання;
 Створення комплексно-методичного забезпечення предметів;
 Сприяння творчого розвитку учнів, становлення особистості;
 Вдосконалення форм і методів позаурочної роботи.

Напрямки діяльності:

1. Навчально-методична робота.
 Вивчення та обговорення нормативних документів;
 Планування, проведення та аналіз відкритих уроків;
 Робота над періодичними та новими науково-методичними виданнями;
 Участь в обласних навчально-методичних семінарах.

2. Створення комплексно-методичного забезпечення уроків.
 Наявність навчально-методичної документації;
 Наявність навчальної літератури та методичних посібників;
 Розробка нових дидактичних матеріалів;
 Створення презентацій уроків на електронних носіях;
 Використання мультимедійних засобів навчання;
 Виготовлення моделей, схем, опорних конспектів, таблиць.

3. Позаурочна робота.
 Робота з обдарованими учнями;
 Підготовка та проведення предметних олімпіад;
 Підготовка та проведення предметних тижнів.

Викладачі метод комісії щорічно проводять відкриті уроки, підвищуючи науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів і знаходяться у творчому пошуку.

Шукаючи різноманітні підходи, застосовуючи форми і методи, які дають можливість пристосовувати навчальний процес до індивідуальних особливостей учнів, викладачі допомагають їм працювати на уроці з повною віддачею, розвиваючи логічне мислення, ініціативу, інтерес і творчість.

Багато зроблено викладачами методомісії по впорядкуванню навчальної та зміцненню матеріальної бази кабінетів математики, фізики та хімії, біології та ірформатики, створення комплексно-методичного забезпечення предметів.
Предметні тижні комплекс навчально-виховних заходів, які проводяться щорічно і демонструють творчі здібності і педагогічну майстерність викладачів методичної комісії.